чылану


чылану
неперех.
мо́кнуть, взмо́кнуть, вымока́ть/вы́мокнуть, выма́чиваться/вы́мочиться, намока́ть/намо́кнуть, перемока́ть/перемо́кнуть, подмока́ть/подмо́кнуть; размока́ть/размо́кнуть || вымока́ние (посевов), намока́ние (сена), промока́ние (ботинок)

яңгыр астында чылану — мо́кнуть под дождём

- чыланып җитү

Татарско-русский словарь, 56000 слов, 7400 фразеологических выражений. - Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова. 2007.

Смотреть что такое "чылану" в других словарях:

 • чылану — Дым, су тәэсирендә юешләнү. Каплап алыну, юешләнү (күз яшьләре белән) …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • җебү — 1. Юешләнү, чылану. Шәбәрү, тәмам чылану, җебенү 2. Су яки җылылык тәэсирендә йомшау, йомшак яки сыек хәлгә килү (каты, туңган яки кипкән әйбер тур.). күч. Йомшау, нервлар киеренкелеге бетү 3. күч. Йомшау, ныклыгын, көрлеген югалту (күңел, йөрәк …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • җеп — 1. Йон, мамык, ефәк, җитен һ. б. җепселләрен бер берсенә кушып бөтерү юлы белән әзерләнгән һәм туку, бәйләү кебек эшләргә китә торган материал, эрләнмә. с. Мамык яки чүбек җебеннән бәйләнгән яки тукылган аягында җеп оек. Берничә җепне катып… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • бату — ф. 1. Сыеклык төбенә китү. Көпшәк яки үзле масса эченә өлешчә яки бөтенләй кереп урнашу. Сыек яки үзле масса эченә кереп үлү. Басканда уелып керү, көпшәк булу, тотмау (юл яки аяк баскан җир тур.) 2. Уелып керү, чокырланып тору 3. Нык чылану яки… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • дымлану — 1. Дым сеңү, җиңелчә чылану, юешләнү 2. күч. Җиңелчә яшь белән юешләнү (күз тур.) …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • җебенү — Суга яки яңгырга тәмам чылану явымнар белән җебенеп, кояшта ашалып беткән чатырлар …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • җепшү — 1. Бераз эреп юешләнү, эри төшү (кар яки туңган әйбер). Карлар эрүдән аяк асты пычракка, баткакка әйләнү, җепшек хәлгә килү 2. Чылану, җепшек һавадан, томаннан чык төшү …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • коену — (КОЕНДЫРУ) – 1. Юыну, йөзү, чуму; су керү. Юешләнү, чылану. Нин. б. сыек, сибелмә әйбер эченә керү, чуму, күмелү тавыклар комда коена 2. күч. Күмелү (яктылыкка, нурга) …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • лач — диал. I. Бик каты итеп төкергән вакытта барлыкка килгән тавышны белдерә. II. ЛАЧ, ЛӘЧ диал.) 1. Бөтенләй, манма (юеш булу, чылану тур.). Юеш печән лач булып ята 2 …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • лачма — Манма, бөтенләй (юешләнү, чылану тур.) …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • ләч — диал. I. Бик каты итеп төкергән вакытта барлыкка килгән тавышны белдерә. II. ЛАЧ, ЛӘЧ диал.) 1. Бөтенләй, манма (юеш булу, чылану тур.). Юеш печән лач булып ята 2 …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге